Wyposażenie

NASZE WYPOSAŻENIE

Spektrometria mas sprzężona z plazmą wzbudzoną indukcyjnie (ICP-MS) pozwala na wykrywanie i oznaczanie śladowych zawartości pierwiastków
w niskich i bardzo niskich stężeniach. Charakteryzuje się dużą czułością
i dokładnością, selektywnością, niską granicą oznaczalności, a także szybkością oznaczeń z uwagi na możliwość wykonywania oznaczeń pierwiastków w jednym przebiegu analitycznym. Urządzenie ICP-MS jest niezwykłym i wiarygodnym narzędziem wykorzystywanym do precyzyjnego oznaczania zawartości pierwiastków śladowych.

Technika chromatografii cieczowej jest jednym z podstawowych narzędzi wykorzystywanym w badaniach farmaceutyków. Kiedyś traktowane jako luksus, w dzisiejszej analityce stanowi niezastąpione narzędzie badawcze. Wykorzystywany detektor UV-Vis jest jednym z najczęściej wykorzystywanych detektorów; stosunkowo niewrażliwy na zmiany temperatury charakteryzuje się relatywnie dużym zakresem liniowości, a tym samym daje szerokie możliwości analityczne.

Połączenie techniki chromatografii cieczowej z techniką spektrometrii mas dostarcza bardzo skutecznego narzędzia do analiz jakościowych i ilościowych złożonych mieszanin. Głównymi zaletami urządzenia jest wysoka selektywność, szybkość wykonywania analiz, wysoka czułość, powtarzalność, wysoka rozdzielczość metodyki analitycznej, możliwość identyfikacji i określenia struktury,
a także możliwość wykonywania – obok analizy jakościowej – również analizy ilościowej.

GC

Technika chromatografii gazowej jest najczęściej stosowaną metodą do szybkiej analizy złożonych mieszanin związków chemicznych oraz oceny czystości tych związków. Jedną
z najistotniejszych zalet techniki chromatografii gazowej jest względnie niewielkie zużycie badanej próbki.