Współpraca

Laboratorium Unilab proponuje wsparcie jednostek przy projektach badawczych, występując jako przedsiębiorca,
specjalizujący się w badaniach z obszaru analityki laboratoryjnej.

Oferujemy:
wsparcie merytoryczne (opracowanie strategii badawczej, zaprojektowanie badania), dostęp do infrastruktury badawczej laboratorium
(ICP-MS, LC-MS, UPLC-DAD, UPLC-RI) pomoc zespołu ekspertów. Posiadając interdyscyplinarne wieloletnie doświadczenie zawodowe
oraz wiedzę teoretyczną, możemy pomóc w prowadzeniu projektów badawczych, a także planowaniu i przeprowadzaniu eksperymentów
wraz z raportowaniem i oceną uzyskanych wyników.

Laboratorium Unilab proponuje również wsparcie przy prowadzeniu badań laboratoryjnych przy projektach badawczych, prowadzonych w ramach prac rozwojowych w obszarze kosmetycznym, farmaceutycznym, suplementów diety, mogąc występować w roli komercyjnego podwykonawcy badań i analiz oraz zewnętrznego konsultanta.