Rozwój

Nowoczesny sprzęt pozwala na rozwój:

• projektowania i optymalizacji metod, bądź modyfikacji już istniejącej metody zgodnie z istniejącymi wytycznymi farmakopealnymi
oraz walidacji metody analitycznej zgodnie z wymaganiami Klienta,

• transfer metody do laboratorium Klienta oraz przeszkolenia Pracowników w zakresie zaimplementowanej metodyki,

• rozwój szeregu metodyk analitycznych oznaczania zawartości substancji głównych oraz zanieczyszczeń.