Badania

• określanie tożsamości surowców oraz materiałów wyjściowych,

• analiza i oznaczanie czystości surowców oraz materiałów wyjściowych,

• analiza zawartości zanieczyszczeń w surowcach i produktach gotowych,

• analiza jakościowa i ilościowa produktów gotowych,

• identyfikacja zanieczyszczeń dzięki zastosowaniu techniki spektrometrii mas,

• oznaczanie śladowych zawartości pierwiastków w surowcach, materiałach wyjściowych oraz produktach finalnych,

• określanie zawartości metali szlachetnych z największą dokładnością i precyzją,