SEMINARIUM TWINALT

17 maja 2022 unilab_admin 0 Komentarzy

2 czerwca 2022 r. w godz. 9:15 – 12:10 online na platformie GoToMeeting.

METODY ALTERNATYWNE W BADANIU CYTOTOKSYCZNOŚCI I GENOTOKSYCZNOŚCI.

WYSOKOWYDAJNE BADANIA PRZESIEWOWE JAKO NOWOCZESNA METODA BADAWCZA

Projekt TWINALT (https://twinalt.com) stanowi odpowiedź na zataczające coraz szersze kręgi
wątpliwości, dotyczące naukowych oraz etycznych aspektów badań toksykologicznych prowadzonych
na zwierzętach. Tematyka projektu uwzględnia nowoczesne metody oceny cytotoksyczności,
genotoksyczności oraz kancerogenności, nowoczesne modele komórkowe w metodach
alternatywnych, badanie interakcji komórek z nanocząstkami oraz zastosowanie metod in silico
w ocenie bezpieczeństwa substancji. W ramach projektu realizowany jest nie tylko aspekt naukowo –
badawczy, oparty na wymianie doświadczeń pomiędzy partnerami, ale również szeroko zakrojone
działania edukacyjne i popularyzujące koncepcję alternatywnych metod badawczych, zarówno na
poziomie społecznym, jak i we współpracy z przedstawicielami przemysłu.

Udział w spotkaniu jest bezpłatny.

Szczegółowy program

Formularz rejestracyjny

Klauzula RODO

ZAPROSZENIE