Zezwolenie Głównego Inspektora Farmaceutycznego z dnia 25.04.2019r.