Oferta

Badania

• określanie tożsamości surowców oraz materiałów wyjściowych,

• analiza i oznaczanie czystości surowców oraz materiałów wyjściowych,

• analiza zawartości zanieczyszczeń w surowcach
i produktach gotowych,

• analiza jakościowa
i ilościowa produktów gotowych,

• identyfikacja zanieczyszczeń dzięki zastosowaniu techniki spektrometrii mas,

• oznaczanie śladowych zawartości pierwiastków
w surowcach, materiałach wyjściowych oraz produktach finalnych,

• określanie zawartości metali szlachetnych z największą dokładnością i precyzją,

Współpraca

Laboratorium UNILAB firmy Unimetal Rec Sp. z o.o. Sp. k. prowadzi prace badawcze oraz analizy kontroli jakości we współpracy z firmami branży farmaceutycznej, kosmetycznej oraz producentami suplementów diety, służąc wsparciem wykwalifikowanego personelu i nowoczesnej aparatury na każdym etapie produkcji.

Współpraca z uczelniami regionu daje studentom możliwość zapoznania się
z najnowszymi metodykami badań prowadzonymi
z wykorzystaniem nowoczesnego wyposażenia.

Rozwój

Nowoczesny sprzęt pozwala na rozwój usług:

• projektowanie i optymalizacja metody bądź modyfikacji już istniejącej metody zgodnie z istniejącymi wytycznymi farmakopealnymi oraz walidacji metody analitycznej zgodnie
z wymaganiami Klienta,

• transfer metody do laboratorium Klienta oraz przeszkolenia Pracowników
w zakresie zaimplementowanej metodyki,

• rozwój szeregu metodyk analitycznych oznaczania zawartości substancji głównych oraz zanieczyszczeń.