„Biomedycyna, środowisko i zdrowie, teoria i praktyka”